Rreth nesh

Ne prodhojmë dhe tregtojmë

Plehrat ORGANIKE

DHE SPECIALE që nga viti 1973

Që në fillim kemi dashur të aplikojmë metoda natyrore dhe sisteme pune në shkallë industriale.

Një nga objektivat tona është të krijojmë produkte që sjellin gjithashtu aktivitet biologjik dhe komponentë humikë në tokë për të kundërshtuar rënien gjithnjë në rritje të produktivitetit të tokës, destrukturimin progresiv të saj dhe vështirësinë në përpunim.

Misioni jon

Fomet Spa është një kompani që prodhon dhe tregton plehra speciale dhe natyrale për bujqësinë profesionale që nga viti 1973, megjithëse duhet kujtuar se testet e para eksperimentale të prodhimit filluan në vitin 1969. Që në fillim filozofia e punës dhe zhvillimit të produkteve të saj ka qenë ishte aplikimi i metodave dhe sistemeve natyrore për zbatimin industrial.

Metodat që ende sot përfshijnë tërheqjen e kontrolluar të matricave organike nga lloje të ndryshme të plehut organik, përpunimin e tyre me një proces tharje-përqendrimi-humifikimi të monitoruar për shumë muaj në mjedise plotësisht të mbuluara, të mbyllura dhe të monitoruara për parametrat e lagështisë, pH dhe temperaturës. etj., formulimi konsekuent i produkteve të shumta për ushqimin e perimeve të aftë për të plotësuar nevojat më të ndryshme dhe të vështira të fshatit.

Stafi jon

Drejtor Fomet

Drejtor Fomet
Agent Export
Agent Albania